Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Archive for the ‘knihovna’ Category

Viděli dějiny člověka v podobě dlouhého řetězu příčin a následků, který měl kořeny v první řádce knihy historie a pokračoval pořád dál až ke kapitole, v níž stálo psáno pro budoucí pokolení, že šťastným vyústěním onoho průběhu stvoření je právě tato konstelace vojevůdců. A jak už nabrali dech, od jednoho důsledku ke druhému chtěli dokazovat i budoucnost. Nebo za mnou přicházeli se spoustou pádných důkazů: "Tak a tak musíš jednat v zájmu lidského štěstí nebo míru nebo blaha říše. My jsme vědci," říkali, "studovali jsme historii …" (Celý příspěvek…)

Reklamy

Read Full Post »

Čtyřicátý

Iosif Alexandrovič si narozeninovou zdravicí posloužil sám. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Bylo by hříchem nevyužít zájmu o skotské lidovky k propagaci zajímavých fyzikálních úloh. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

způsobené těkáním po webu.
(Celý příspěvek…)

Read Full Post »